FB TA

#statiunea_murfatlar

d

MERIAVINO

 Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie

Informații financiare proiect

Cod proiect: COFUND-ICT-AGRI-FOOD-MERIAVINO-1

Titlu proiect: Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie

Title: Multiscale Sensing for Disease Monitoring in Vineyard Production

Acronim: MERIAVINO

Finanțare: bugetul de stat

Denumirea Programului din PN III: Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020

Tip proiect: ERANET

Perioadă de realizare: 02/12/2020 – 02/12/2023

Durata contractului: 36 luni

Valoarea totală a contractului: 340.900,00 lei reprezentând 70.000,00 euro

Din care pe surse de finanţare:

 • Sursa 1 – de la bugetul de stat: 171.234,07 lei reprezentând 35.161,00 euro2
 • Sursa 2 – din alte surse atrase (contribuție financiară proprie): 0,00 lei reprezentând 0,00 euro3
 • Sursa 3 – de la Comisia Europeană: 169.665,93 lei reprezentând 34.839,00 euro
 • Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării prin Programul Internațional de Cooperare European
 • Director proiect: dr. ing. Artem Victoria

Etape de realizare:

Etapa 1/02.12.2021

Etapa 2/02.12.2022

Etapa 3/02.12.2023


Bolile viței de vie reprezintă un risc major pentru viticultură, care implică pierderi economice; reducerea randamentului și impactul asupra mediului atunci când se utilizează substanțe chimice pentru tratare.

Proiectul MERIAVINO pledează pentru o abordare multidisciplinară, care se bazează pe mai multe domenii științifice pentru a aborda problema bolilor și estimarea randamentului în podgorii. Metodologia multidimensională propusă constă în combinarea și punerea în aplicare a IoT, teledetecție și date mari pentru interconectarea parcelelor viticole, precum și pentru dezvoltarea unei tehnologii neinvazive, ecologice și cu costuri reduse pentru detectarea/avertizarea bolilor viței de vie.

Cu scopul de a reduce pierderea economică atât a cantității, cât și a calității, precum și impactul asupra mediului, diverși senzori, tehnici de fuziune a datelor, inteligență artificială (IA) cu metode de învățare automată (ML) vor fi combinate cu dezvoltarea de senzori imprimabili pentru monitorizarea eficientă a podgoriilor.

Rezultatele proiectului sunt apoi analizate și geovizualizate pe MobApp compatibil pentru utilizatorii finali pentru luarea deciziilor și prevenirea timpurie.

OBIECTIVE

MERIAVINO își propune să ajute viticultorii și companiile să acceseze informații și decizii agronomice.
Obiectivul propunerii este de a supraveghea procesele zilnice utilizând dispozitivele de internet al obiectelor agricole (AIOT) pentru a interconecta parcelele viticole, precum și pentru a dezvolta o tehnologie non-invazivă, ecologică și cu costuri reduse pentru monitorizarea podgoriilor, permițând analiza de mare precizie.

Ipoteza principala

Abordarea de detectare multiscalară și date heterogene din podgoriile din diferite țări va permite dezvoltarea unor instrumente de decizie solide bazate pe IA prin:

 • Metode inteligente de achiziție și prelucrare a big data prin utilizarea unui software dedicat îmbunătățirii eficienței producției și a costurilor de exploatare.
 • Abordarea ML pentru găsirea modelelor de date permite detectarea mai rapidă a bolilor viței de vie, iar estimarea randamentului, cantității și calității solului.
 • Depistarea precoce a bolii va ajuta viticultorii să reducă substanțele chimice fitosanitare.

Rezultate estimate

Monitorizarea vitei de vie folosind tehnologia IoT pe terenul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura-Vinificatie Murfatlar, Romania

 • Implementarea senzorilor în situ
 • Construirea unei rețele de senzori IoT
 • Salvarea datelor în Cloud / FOG
 • Testarea securității datelor
 • Creșterea modelelor de prelucrare a datelor în cloud
 • Prelucrarea și evaluarea datelor achiziționate
 • Testarea modelelor alese pe datele achiziționate în situ
 • Corelarea și compararea rezultatelor între parteneri
 • Publicarea rezultatelor în jurnale, participarea la conferințe și cererea unui brevet de invenții
 • Rapoarte anuale la sfarșit de etapă

PARTENERI

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE – France

CONSTANTA MARITIME UNIVERSITY – Romania

RESEARCH STATION FOR VITICULTURE AND OENOLOGY MURFATLAR – Romania

UNIVERSITY OF WEST ATTICA – Greece

INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN – France

ATOS – Greece