FB TA

#statiunea_murfatlar

Image Alt

Proiecte de cercetare

Proiectul MERIAVINO pledează pentru o abordare multidisciplinară, care se bazează pe mai multe domenii științifice pentru a aborda problema bolilor și estimarea randamentului în podgorii. Metodologia multidimensională propusă constă în combinarea și punerea în aplicare a IoT, teledetecție și date mari pentru interconectarea parcelelor viticole, precum și pentru dezvoltarea unei tehnologii neinvazive, ecologice și cu costuri reduse pentru detectarea/avertizarea bolilor viței de vie.

Exploatarea biodiversitatii in sistemele viticole pentru a reduce daunele provocate de daunatori si utilizarea pesticidelor si pentru a spori furnizarea de servicii ecosistemice. Proiectul are ca scop dezvoltarea de noi sisteme viticole bazate pe cresterea diversitatii speciilor de plante si a functionalitatii din cadrul viilor precum si din jurul acestora. Prin plantarea speciilor de plante capabile sa contribuie la controlul, reducerea pagubelor produse de daunatori, reducerea utilizarii pesticidelor, se vor genera noi servicii ecosistemice care vor fi puse la dispozitia viticultorilor din sistemul ecologic.

Valorificarea complexa a bioresurselor din zona Marii Negre prin dezvoltarea si aplicarea unor biotehnologii inovatoare emergente.

Sistem de analiză și interoperabilitate agricolă

Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica si valorificarea superioara a subproduselor vitivinicole. Obiectivul proiectului este valorificarea superioara a biomasei subprodus rezultat in cultura vitei-de-vie; tehnologia culturii; valorificarea competentelor la nivelul consortiului; elaborarea Strategiei nationale pentru valorificarea superioara a potentialului vitivinicol al Romaniei.

Programe sectoriale

ADER 7.1.3/2019-2022: “Ameliorarea sortimentului de soiuri pentru struguri de masă pentru crearea unor genotipuri adaptabile la factorii de mediu stresanți, în condițiile păstrării unor standarde ridicate de calitate și rentabilitate”.

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-7-2019-2022.html

Obiectiv: Creșterea ofertei de clone pentru strugir de masă cu adaptabilitate crescută la condiții limitative care să asigure producții de calitate și rentabile.

Funcție: Director de proiect

 

REZULTATE ADER 7.1.3: https://statiuneamurfatlar.ro/wp-content/uploads/2021/08/7.1.3.-SITE.pdf

ADER 7.5.7/2019-2022: “Perfecționarea metodelor de control al punctelor critice în viticultura ecologică”

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-7-2019-2022.html?start=20

Obiectiv:  Proiectarea, testarea și validarea unui model conceptual de monitorizare a trasabilității producției ecologice prin identificarea punctelor critice de control, menit să crească interesul și încrederea consumatorului român în produsele ecologice.

Funcție: Director de proiect

 

REZULTATE ADER 7.5.7: https://statiuneamurfatlar.ro/wp-content/uploads/2021/08/ADER-7.5.7_pg-web.pdf

ADER 7.1.4/2019-2022: “ Evaluarea vulnerabilității ecosistemului viticol la impactul dăunator al organismelor concurente și antagonice, în vederea elaborării și implementării unor noi tehnologii de control fitosanitar adaptate factorilor de stres biotici și abiotici cu impact redus asupra mediului”

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-7-2019-2022.html

 Obiectiv: Determinarea patogenității și agresivității principalilor patogeni și dăunători ai viței de vie în vederea elaborării și implementării unor noi tehnologii, metode și mijloace de control fitosanitar cu impact redus asupra ecosistemului viticol.

Funcție: Partener

ADER 7.4.1/2019-2022: “Cercetări privind optimizarea unor secvențe technologice în scopul obținerii de vinuri cu conținut redus de dioxid de sulf”

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-7-2019-2022.html?start=20

Obiectiv: Abordarea unor modalități de reducere/înlocuire parțială a dioxidului de sulf în etapele tehnologice de obținere a vinurilor, păstrând nealterate proprietățile fizico-chimice și organoleptice ale produsului precum și garantarea stabiltății acestuia în momentul punerii lui în consum.

Funcție: Partener

ADER 7.3.3/2019-2022: “Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a soiurilor de viță de vie pentru struguri de masă și vin în contextul schimbărilor climatice”

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-7-2019-2022.html

Obiectiv: Realizarea unei baze de date climatice care coroborată cu spectrul fenologic, permite sau limitează încadrarea soiurilor de viță de vie și în alte areale viticole față de cele recomandate sau autorizate în actuala zonare viticolă.

Funcție: Partener

ADER 7.5.2/2019-2022: “Cercetări privind stabilirea unor tehnici moderne de altoire și procedee de supraaltoire în plantațiile viticole”

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-7-2019-2022.html

Obiectiv: Abordarea unor tehnici moderne de altoire și supraaltoire în scopul schimbării sortimentului varietal, reconversia/ restructurarea plantațiilor viticole, reîntinerirea plantațiilor sau, în condițiile alegerii greșite a soiurilor pentru plantare și imposibilitatea exprimării potențialului solului într-un anumit terroir viticol.

Funcție: Partener

ADER 7.5.3/2019-2022: “Identificarea bolilor fungice de lemn la vița de vie prim metode moleculare”

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-7-2019-2022.html

Obiectiv: identificarea bolilor de lemn care conduc la declinul prematur al plantațiilor viticole înființate în urma programului de reconversie, evaluarea și monitorizarea răspândirii acestora în podgorii.

Funcție: Partener

ADER 25.1.3/2019-2022: “Tehnologie invotativă de mecanizare pentru întreținerea plantațiilor de viță de vie”

Adresa: https://www.madr.ro/ader-2019-2022/ader-25-2019-2022.html

Obiectiv: Obținerea unei tehnologii inovative de mecanizare pentru întreținerea plantațiilor de viță de vie”

Funcție: Partener